Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek projektu budowlanego w Polsce niezbędne jest uzyskanie mapy do celów projektowych. Jest to opracowanie geodezyjne wykonywane na podstawie mapy zasadniczej.

Najczęściej poszukiwane mapy projektowe w naszej okolicy dotyczą:

  • budowy domów mieszkalnych,
  • budowy garaży murowanych i budynków gospodarczych,
  • uzbrojenia działki w media,
  • wykonanie stawu rybnego.

Mapa do celów projektowych jest regulowana prawnie na jej treść składa się:

  • opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp.;
  • usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody;
  • usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

Wykonujemy mapy do celów projektowych na obsługiwanym przez naszą firmę obszarze czyli Chełm, Krasnystaw, Świdnik i okolice.

Zadzwoń do nas pod numer +48 883 968 477 i zapytaj o szczegóły.