Podział działki jest nazywany inaczej podziałem ewidencyjnym lub podziałem geodezyjnym parceli wchodzących w skład nieruchomości w wyniku którego powstają nowe linie graniczne.

Podział działki lub nieruchomości składa się z trzech etapów:

  • Geodezyjny podział nieruchomości czyli wyodrębnienie z pierwotnej działki dwóch lub więcej obszarów. W trakcie tego powstaje dokumentacja w postaci operatu technicznego przekazywana do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  • Wprowadzenie podziału do ewidencji gruntów i budynków czyli
    ujawnienie w ewidencji nowych numerów działek, przebiegu granic i ich powierzchni.
  • Prawny podział działki (nieruchomości) czyli dokonanie zmian podmiotowych w zakresie prawa własności. Konieczna jest wizyta u notariusza wraz z aktualnym wypisem i wyrysem z ewidencji.

Wykonujemy podział działki na obsługiwanym przez naszą firmę obszarze czyli Chełm, Krasnystaw, Świdnik i okolice.

Zadzwoń do nas pod numer +48 883 968 477 i zapytaj o szczegóły.